Nordmenn har villet betale mer for skriverblekket enn hva det egentlig er verdt.

DataBonus er følgelig nedlagt.

post@databonus.no